AVG Anti-Virus 12.0.1808

AVG Anti-Virus 12.0.1808

AVG Technologies – 4,6MB – Shareware –
ra khỏi 99 phiếu
Editor's Choice Award 4 Stars User Rating
AVG Anti-virus Professional Edition hoàn toàn được thiết kế để cung cấp cho bạn bảo vệ tối đa chống vi-rút cho duy nhất nhà PC hoặc máy trạm của bạn.

AVG chuyên nghiệp là đơn giản để cài đặt và hoạt động. Không có chuyên môn CNTT được yêu cầu và nó có thể chạy trong nền, cung cấp bảo vệ không bị gián đoạn. Tất cả các hoạt động tập tin và thư điện tử được chọn tự động, cho phép bạn để có được với công việc của bạn mà không đáng lo ngại về vi-rút.

AVG chuyên nghiệp là rất đáng tin cậy, nhanh chóng và ánh sáng về tài nguyên, do đó, không có vấn đề làm thế nào sẽ yêu cầu người dùng bạn, nó không làm chậm hiệu suất của bạn.

Tổng quan

AVG Anti-Virus là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi AVG Technologies.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.681 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AVG Anti-Virus là 3544, phát hành vào ngày 14/09/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

AVG Anti-Virus đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4,6MB.

Người sử dụng của AVG Anti-Virus đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho AVG Anti-Virus!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 4.681 UpdateStar có AVG Anti-Virus cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
AVG Technologies
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản